OBCHODNÍ PODMÍNKY ZE DNE 01.01.2021

Obchodní podmínky internetového obchodu provozovaného v internetové síti na adrese otulacz.pl („obchod“), založené na Bürgerliches-Gesetzbuch (BGB), Handelgesetzbuch (HGB), předpisech Evropské unie a Polské republiky („předpisy”), upravují veškerá práva a povinnosti stran, které uzavírají na dálku kupní smlouvu na výrobky nabízené v obchodě.

MAJITEL OBCHODU

§ 1. Internetový obchod, dostupný v síti internet na adrese „otulacz.pl/sklep”, provozuje firma Tulik Kinderartikelhandeln UG (haftungbeschränkt), zaregistrovaná na adrese Lange Enden 29, 13437 Berlín, Německo. Obchodní rejstřík Amtsgericht Charlottenburg, číslo společnosti HRB 205947 B; daňové identifikační číslo (Steuernummer) 30/565/50422; číslo registrace VAT EU: DE324015855)

§ 2. Korespondenční adresa v Polsku: Otulacz.pl, ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa. Není to adresa pro vracení zboží.

§ 3. Předmětem činnosti obchodu je maloobchodní distribuce výrobků z nabídky obchodu na území Polska, Evropské unie a oblasti Evropské obchodní dohody, včetně následujících zemí: Norsko, Švýcarsko.

§ 4. Činnost se řídí předpisy Evropské Unie.

§ 5. Ceny uvedené v obchodě jsou brutto ceny, tj. zahrnují všechny daně a další poplatky, ale nezahrnují poplatek za doručení zboží zákazníkovi. Cena za dopravu zboží zákazníkovi závisí na způsobu doručení, který si zákazník zvolí.

§ 6. Zákazníkem obchodu může být jakákoli fyzická osoba nebo ekonomický subjekt za předpokladu, že je způsobilý k právním úkonům. Zákazník by měl mít na území zemí obsluhovaných obchodem adresu, na kterou je možné zboží doručit.

PODMÍNKY VRÁCENÍ ZBOŽÍ

§ 7. Zákazník obchodu – fyzická osoba, která je spotřebitelem – má právo na vrácení zboží bez udání důvodu za předpokladu, že do 14 dnů od převzetí zásilky odešle příslušné prohlášení o odstoupení od smlouvy uzavřené s obchodem na dálku a do dalších 14 dnů zašle výrobek na vlastní náklady zpět na adresu uvedenou v § 8.

§ 8. Podmínkou vrácení je doručení zboží na následující adresu obchodu (poštou, na náklady zákazníka): Vratky pro otulacz.pl, 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80, Polska.

§ 9. Vrátit je možné pouze zboží, které je v nezměněném stavu. Obchod si vyhrazuje právo před vrácením peněz zákazníkovi ověřit stav zboží. Pokud je zboží vráceno v pozměněném stavu nebo s odstraněnými hygienickými plombami (v případě výrobků Antikoliková zavinovačka), vrácení nebude provedeno a zboží bude zasláno zpět na náklady vracející strany podle příslušných pokynů. V zájmu hygieny a zdraví vašich dětí a s ohledem na zvláštní vlastnosti materiálu, z něhož jsou naše zavinovačky vyrobeny, jsme v souladu s platnými právními předpisy (zejména čl. 38 odst. 5 zákona o právech spotřebitelů) zavedli v obchodě otulacz.pl následující podmínky:

  • všechny původní hygienické plomby musí být originálně připevněny k výrobku a musí být neporušené,
  • vracené zboží nesmí být nijak cítit,
  • vracené zboží nesmí být prané,
  • vracené zboží by mělo být v nezměněném stavu.

Zásilka s vráceným zbožím bude pokaždé ověřena z hlediska výše uvedených požadavků.

Pokud vracíte zboží, které bylo poškozeno, liší se od popisu na webových stránkách nebo je jinak vadné, informujte nás o tom před jeho vrácením.

Dbejte prosím na to, aby byla vaše zásilka zaslána doporučeně (např. doporučený dopis) a zabalena tak, aby nedošlo k jejímu poškození a/nebo zničení během přepravy.

§ 10. Spotřebitel nese odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty věci v důsledku jejího používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci. Zásilka by měla být odeslána tak, aby bylo možné identifikovat odesílatele – spotřebitele, který je zákazníkem obchodu.

Spotřebitel je oprávněn používat zboží před odstoupením od smlouvy pouze tak, jako by to udělal v kamenném obchodě.

§ 11. Peníze za vrácené zboží budou vráceny v zákonné lhůtě (maximálně do 14 dní po obdržení vráceného zboží) prostřednictvím platebního nástroje použitého k úhradě objednávky (vrácení peněz na bankovní účet nebo platební kartu).

§ 12. Obchod si vyhrazuje právo provést srážky z částky k vrácení v případech stanovených zákonem a ve výši stanovené zákonem.

DOPRAVA ZBOŽÍ

§ 13. Zákazník využívající obchod má právo zvolit si způsob doručení zboží v závislosti na místě, kam má být zboží doručeno. Informace o ceně dopravy se zobrazí na objednávkové obrazovce před kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. U vybraného způsobu dopravy je uvedena také odhadovaná, nezávazná doba dodání.

§ 14. Maximální doba dodání je upravena zákonem a činí 30 kalendářních dní. Tato lhůta se vztahuje na speciální, omezené případy a objednávky podle dodaného vzoru. Převážná většina objednávek je vyřizována průběžně. O podání objednávky a vydání zboží přepravci bude zákazník obchodem informován prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS.

§ 15. Pokud výrobek, který si zákazník objednal, není k dispozici, může obchod navrhnout zrušení objednávky nebo výměnu výrobku za obdobný, který je aktuálně k dispozici, ale liší se v méně důležitém aspektu, např. v barvě.

REKLAMACE, VADY NA ZBOŽÍ

§ 16. Zákazník má právo na reklamaci upravené zákonem. Reklamace zahrnují mimo jiné vady materiálu nebo nekvalitní zpracování.

§ 17. Pokud bude reklamace uznána za oprávněnou, bezvadné zboží bude zákazníkovi odesláno co nejdříve, nejpozději do 30 kalendářních dnů.

§ 18. Náklady na přepravu bezvadného zboží a vrácení vadného zboží hradí obchod.

JINÁ USTANOVENÍ

§ 19. Doklad potvrzující prodej zboží zašle obchod zákazníkovi ihned po připsání elektronické platby, na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce. Doklad má podobu faktury, v níž jsou specifikovány ceny za zboží a náklady na dopravu.

§ 20. Obchod nenese odpovědnost za případné nedodržení zamýšleného použití a návodu k použití dodaného se zásilkou.

§ 21. Všechny spory se řídí právem Evropské unie.

0
Tulik.Baby

-20%

Uložit hned! Omezená nabídka.

Při pokladně použijte tento kupón:

HalloTulik

Tento kupón platí pro následující produkty: Zavinovačka Tulik, Zavinovačka Tulik 2 v 1. Nefunguje s jinými kupóny.